Termene şi condiţii

SC Home Delivery SRL, cu sediul în Iaşi, str. Butuari nr 2A, Jud.Iaşi, Roamania, în calitate de prestator de servicii şi clientul în calitate de beneficiar, se supun următoarelor termene şi condiţii în vederea prestării de către prestator a serviciilor comandate de către client:

1. SC Home Delivery SRL oferă clienţilor următoarele servicii standard:

  • “Comanda la domiciliu”,
  • “Transport rapid colete”,
  • “Plăti facturi”,
  • “Şofer de închiriat”.

Clientul alege serviciul ce doreşte a-i fi prestat şi achita avansul corespunzător în contul SC Home Delivery SRL. În momentul achiarii avansului, SC Home Delivery SRL preia comanda clientului. În lipsa achitării avansului, comanda nu este una validă, aşa încât SC Home Delivery SRL nu îşi asumă nicio obligaţie faţă de client.

Pentru serviciul prestat, SC Home Delivery SRL va încasa de la client un comision. Comisionul este format fie doar din avans, fie din avans şi diferenţa de comision, în funcţie de contravaloarea cumpărăturilor. Astfel, SC Home Delivery SRL se obliga să afişeze şi să actualizeze permanent listă care conţine contravaloarea avansului ce ar trebui achitat în prealabil în funcţie de serviciul ales. Preţul astfel afişat pentru avans conţine inclusiv TVA. Astfel, pentru cumpărături ce depăşesc valoarea de 350 lei, pe lângă avansul achitat în prealabil conform listei afişate pe site, se percepe şi un procent suplimentar de 10% din valoare. De exemplu, pentru cumpărături de 1 000 lei, comisionul se calculează astfel : 35 lei (avans) + 65 lei = 100 lei (65 lei reprezintă 10% din valoarea cumpărăturilor ce depăşesc 350 lei).

Avansul se achita întotdeauna în prealabil în contul prestatorului, iar diferenţa de comision, atunci când este cazul, se achita fie cu cardul fie cash la livrarea cumpărăturilor.

În situaţia în care clientul doreşte a-i fi prestate două sau mai multe servicii, va achita avansul cel mai mare astfel cum este prevăzut în lista prestatorului SC Home Delivery SRL.

“Comisioane la alegere” reprezintă situaţia în care clientul doreşte prestarea unui serviciu pentru care nu este specificata contravaloarea avansului în lista afişată de prestator. De exemplu, situaţia în care clientul doreşte serviciul “Şofer de închiriat” pentru o distanţă mai mare decât 5 km în afară localităţii Iaşi. În situaţia unui comision la alegere, raportat la circumstanţele concrete, SC Home Delivery va negocia şi stabili de comun acord cu clientul atât plata avansului cât şi întregul comision ce urmează a fi încasat de SC Home Delivery SRL. Înţelegerea părţilor cu privire la comision şi avans va îmbraca forma scrisă, sens în care, părţile vor completa şi semna formularul special în acest caz.

3. Serviciul “Cumpărături la Domiciliu” presupune achiziţionarea de către prestator de produse pe bază de comandă a clientului şi livrarea acestora la locaţia indicată de client. Pentru că o comandă să fie validă, pe lângă avansul ce trebuie achitat în prealabil, clientul are obligaţia de a completa clar formularul de comandă în care trebuie să specifice toate detaliile legate de produsele ce urmează a fi achiziţionate. În situaţia în care clientul doreşte achiziţionarea unui produs de la o anumită locaţie, va preciza locaţia în mod expres. Dacă clientul nu specifică o locaţie expresă de unde să fie achiziţionat un anumit produs, SC Home Delivery SRL îşi rezervă dreptul de alegere a locaţiei de unde va achiziţiona cumpărăturile clientului.

SC Home Delivery SRL nu îşi asumă nicio răspundere în situaţia în care clientul doreşte un anumit produs de la un anumit supermarket însă, în momentul prestării serviciului, acel bun nu se găseşte pe stoc. Dacă clientul doreşte produse similare celui dorit în situaţia în care acesta nu se găseşte pe stoc, va trebui să specifice acest aspect în formularul de comandă.

În situaţia în care clientul precizează o singură locaţie pentru achiziţia unui singur bun pentru care plăteşte şi avansul corespunzător, însă, din motive neimputabile prestatorului bunul nu se găseşte la locaţia respectivă, iar clientul nu doreşte produse similare, acesta va pierde avansul achitat. SC Home Delivery SRL va face dovada faptului că bunul nu se găseşte în acel moment fie cu poza raftului fie cu înscris semnat şi ştampilat de şeful de raion al magazinului, respectiv o fişă de inventar.

În situaţia în care, bunul comandat de client nu se găseşte la locaţia indicată în mod expres, iar clientul comunica telefonic reprezentantului prestatorului că doreşte achiziţionarea bunului şi din altă locaţie, clientul este de acord că, pentru deplasarea prestatorului la altă locaţie în interesul cientului se percepe un comision suplimentar de 15 lei pentru fiecare locaţie “extra”.

În îndeplinirea obligaţiilor sale, SC Home Delivery SRL va depune diligenta în a achiziţiona pentru client doar bunuri având specificaţiile clientului, bunuri cu termen de valabilitate neexpirat. De asemenea, SC Home Delivery SRL îşi asumă obligaţia depozitarii în mod corespunzător a cumpărăturilor făcute pe durata transportului până la locaţia de livrare.

SC Home Delivery SRL nu îşi asumă nicio obligaţie de garanţie a calităţii produsului cumpărat, atâta timp cât achiziţionează bunuri doar cu termen de valabilitate neexpirat şi asigură transportul corespunzător al bunurilor cumpărate.

La livrarea produselor, SC Home Delivery SRL are obligaţia de a înmâna clientului produsele comandate, precum şi documentele justificative, respectiv bon fiscal/factura şi chitanţa.

SC Home Delivery SRL nu îşi asumă nicio răspundere pentru bunurile achiziţionate pentru client în situaţia în care, din motive neimputabile SC Home Delivery SRL, acestea nu corespund întru totul cu dorinţa clientului. Este situaţia bunurilor ale căror conţinut nu poate fi văzut/testat. De exemplu suc cu gust necorespunzător, pepene cu interior stricat, etc.

4. Serviciul “Transport rapid colete” presupune preluarea şi/sau transportarea de colete de la/sau/ şi către locaţii indicate expres de client. În această situaţie, Home Delivery SRL nu îşi asumă nicio răspundere pentru conţinutul coletului, iar prin plasarea comenzii, clientul declară că acel colet nu conţine bunuri ilegale.

Coletele vor avea o dimensiune maximă de 1/2 metru pătrat, preţul pentru transportul unui colet fiind aceleaşi ca în cazul serviciului “Cumpărături la domiciliu”. Comisionul este unul fix, nu se percepe nicio sumă în plus, indiferent de dimensiuni, valoare.

5. Serviciul “Şofer de închiriat” presupune executarea de curse în vederea transportării clientului la locaţia indicată de acesta, cu autovehiculul clientului sau cu autovehiculul prestatorului. În acest sens, SC Home Delivery SRL se obliga să asigure pentru client şoferi cu experienţă în trafic care să deţină permis de conducere valabil pentru categoria corespunzătoare autovehiculului încredinţat de client.

În acest sens, clientul se obliga să pună la dispoziţia Şoferului de inchirat un autovehicul care să respecte normele pentru siguranţa rutieră: înmatriculat cu numere valabile, ITP, RCA, rovinieta valabile, starea tehnică a autovehiculului să fie bună.

În situaţia în care clientul doreşte prestarea serviciului “Şofer de închiriat“ cu maşina prestatorului, pe lângă comisionul datorat, clientul va mai achita contravaloarea tuturor cheltuielilor necesare transpotului cu autovehiculul, respectiv: combustibil, asigurări, taxe de drum, etc. Toate cheltuielile necesare transportului vor fi communicate de către prestator către client anterior prestării serviciului.

6. Serviciul “Plăti facturi” presupune deplasarea rerezentantului SC Home Delivery SRL la ghişeul corespunzător din Mun. Iaşi în vederea achitării pentru client a facturilor, taxelor şi impozitelor, ratelor, etc, achiziţionării de bilete la teatru, cinema, meciuri, concerte, etc.

Totodată, SC Home Delivery SRL se poate deplasa la uşa clientului având asupra sa POS aşa încât, facturile care conţin cod de bare pot fi achitate la uşa clientului. Comisionul datorat pentru acest serviciu este identic cu cel datorat în cazul serviciului “Cumpărături la domiciliu”. Comisionul este unul fix, nu se percepe nicio sumă în plus, indiferent de contravaloarea facturilor.

7. În situaţia în care clientul plăteşte avansul pentru prestarea unui serviciu, SC Home Delivery SRL preia comanda valabilă, şi, din diverse motive, clientul nu mai doreşte prestarea acelui serviciu anunţând telefonic prestatorul, clientul va pierde avansul achitat.

În situaţia în care clientul plăteşte avansul pentru prestarea unui serviciu, SC Home Delivery SRL preia comanda valabilă şi prestează pentru client serviciul respectiv, însă, din diverse motive, clientul nu mai doreşte să intre în posesia bunurilor achiziţionate, clientul este de acord şi recunoaşte că produce un prejudiciu prestatorului echivalent cu contravaloarea bunurilor achiziţionate la care se adăugă şi dobânda legală. Totodată, clientul recunoaşte că, raportat la obiectul de activitate al SC Home Delivery SRL, păstrarea bunurilor achiziţionate nu echivalează cu recuperarea prejudiciului.

În această situaţie, SC Home Delivery SRL îşi rezervă dreptul de a-şi recupera prejudiciul în faţa instanţei civile, clientul urmând a fi obligat atât la plata prejudiciului produs cât şi la plata taxelor de timbru, onorariu avocat şi orice alte taxe necesare în vederea recuperării prejudiciului.

8. În situaţia în care, pe durata prestării unui serviciul ales de client, acesta manifesta un comportament indecent/nepoliticos faţă de reprezentantul SC Home Delivery SRL, aceasta din urmă îşi rezervă dreptul de a renunţa la finalizarea serviciului pe care îl prestează, clientul pierzând astfel avansul achitat. În măsura în care se produce un prejudiciu în sarcina SC Home Delivery SRL, acesta se va adresa instanţei civile în vederea recuperării prejudiciului. Exemplu de comportament indecent/nepoliticos: injurii aduse de client reprezentantului prestatorului în situaţia prestării serviciului Şofer de închiriat pe durata transportului clientului.

9. Orice eventual litigiu se va rezolva între părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul se va soluţiona pe calea instanţei judecătoreşti, fiind competente instanţele din Mun. Iaşi, respectiv Judecătoria Iaşi, Tribunalul Iaşi, Curtea de Apel Iaşi, în funcţie de natura litigiului.

10. Clientul declară că acceptă ca plata serviciului/avansului să fie făcută cu cardul ale cărui date sunt introduse de client în formularul special pentru realizarea tranzacţiei. De asemenea, clientul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către SC Home Delivery SRL cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677 /2001, în vederea prestării serviciului comnadat. În acest sens, SC Home Delivery SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, se obliga să respecte caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale clientului.

11. Prin acţionarea butonului “Finalizează Comanda” de către client, acesta îşi însuşeşte prezenţele Termene şi condiţii de colaborare, pe care declară că le-a citit în prealabil, le-a înţeles şi este de acord cu acestea.

n-aitimp.ro