Politica de confidenţialitate

Home Delivery SRL este înregistrată în Registrul General al Autorităţii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 0019641 (număr infochiosk: 151009527058).

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Home Delivery SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării dalelor este:

  • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;
  • pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi comandat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la acestea;
  • transmiterea de oferte, mesaje publicitare şi de marketing.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Home Delivery SRL și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajatii societatii.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de Comanda, declarați că acceptati neconditionat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Home Delivery SRL, și va dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temp rar de către Home Delivery SRL.

Potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de intervenţie asupra datelor;
  • dreptul de opoziţie;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa justiţiei în cazul în care oricare dintre drepturile dumneavoastră, garantate de prezenta lege, au fost încălcate.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menţionate, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Home Delivery SRL din Iasi, str. Butnari nr.2, Jud.Iasi, urmând să primiţi răspuns, la adresa indicată de dumneavoastră în cerere, în termenele prevăzute de lege.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, tel: +40.318.059.211, fax: +40.318.059.602 Web: http://www.dataprotection.ro.

n-aitimp.ro